Ispitivanja

Laboratorija za elektrotehnička ispitivanja i merenja ETMLAB osposobljena je za najrazličitija ispitivanja na polju elektrotehnike.

Laboratorija u svom radu teži praćenju svetskih trendova kroz primenu najnovijih standardaa to zahteva od svih zaposlenih u laboratoriji da budu u stalnom procesu usavršavanja, a rukovodstvo laboratorije da vrši stalne provere osposobljenosti, uvodi nove metode u radu i planira nabavku savremene opreme. Sve ovo predstavlja uslov za očuvanje postojećih usluga ali i mogućnost širenja delokruga rada a sve u vezi sa zahtevima tržišta.

Sve metode merenja, ispitivanja i kontrolisanja u potpunosti se realizuju prema relevantnim međunarodnim standardima i tehničkim propisima, a unutrašnja organizacija laboratorije je ta koja garantuje uspešno obavljanje svih poslova i zadataka. Usluge se obavljaju se kako u laboratoriji, tako i na terenu, zavisno od tipa ispitivanja, merenja i kontrolisanja, kao i od specifičnih zahteva klijenata.

Posebna pažnja se poklanja sistemu kvaliteta koji zaokružuje sve aktivnosti koje se sprovode u laboratoriji. Proces se prati u svim fazama, od prijema uzoraka, obrade pa do izdavanja izveštaja, i to sam proces čini veoma pouzdanim.

Sa ovakvom organizacijom, tehničkim mogućnostima i kadrovima, laboratorija je spremna da u veoma kratkom roku kvalitetno odgovori na sve zahteve klijenata, a kajnji cilj jeste pouzdan rezultat ispitivanja i merenja, i naravno zadovoljstvo klijenata. Pored naznačenih ispitivanja laboratorija je u mogućnosti da izvrši i razna ispitivanja materijala i proizvoda po zahtevima klijenata.


Glavne oblasti delovanja laboratorije sastoje se u sledećem:

Ispitivanje dielektrične čvrstoće mineralnih izolacionih ulja (do 80kV / 320kV/cm)

• transformatorska ulja
• ulja za prekidače snage
• ulja za kondenzatore
• ulja za kablove
Ispitivanje i kontrolisanje zaštitne elektro izolacione opreme (do 100kV)
• zaštitne elektroizolacione rukavice
• zaštitna elektroizolaciona obuća
• zaštitne elektroizolacione prostirke
• izolacione manipulativne motke
• detektori i indikatori napona
• ručice za osigurače
• izolacione zaštitne ploče
• izolacione zaštitne pregrade
• šlemovi za rad u industriji
• ručni alat za rad pod naponom
• izolacione zaštitne klupice
• klešta za visokonaponske osigurače
Ispitivanje i kontrolisanje antistatičnosti proizvoda
• antistatik obuća
• antistatični podovi i podne obloge
• gumena creva
• transportne trake
Ispitivanje proznosti izolacije čeličnih rezervoara (cisterne) i cevovoda do 30kV
Ispitivanje i kontrolisanje niskonaponskih sklopnih blokova
• pregled bloka i ožičenje
• provera funkcionalnosti
• ispitivanje galvanske povezanosti
• ispitivanje otpora izolacije
• ispitivanje dielektrične čvrstoće
• ispitivanje glavnih strujnih krugova
• ispitivanje na zagrevanje
Ispitivanje i kontrolisanje električnih instalacija niskog napona

• pregled električne instalacije
• ispitivanje neprekidnost zaštitnog provodnika i dodatnog provodnika za izjednačenje potencijala
• ispitivanje otpornost izolacije električne instalacije
• ispitivanje zaštite automatskim prekidanjem napajanja
• ispitivanje delovanja zaštitnog uređaja diferencijalne struje
• merenje električne otpornosti petlje kvara
• merenje električne otpornosti uzemljivača
• ispitivanje zaštite električnim odvajanjem
• merenje otpornost podova i zidova
• dopunska zaštita
• ispitivanje polariteta
• ispitivanje redosleda faza
• ispitivanje funkcionalnosti
• provera pada napona

Ispitivanje gromobranskih instalacija

• merenje električne otpornosti uzemljivača
• merenje specifičnog otpora tla

Ispitivanja i revizija trafo stanica

Revizija trafo stanice podrazumeva sve poslove kojima se ostvaruje bezbednost, pouzdanost i pravilno funkcionisanje postrojenja. Ova ispitivanja i radovi vrše se kod prvog puštanja u rad, kod prepravki i moifikacija i periodično.

Pregledi obuhvataju:

Vizuelni pregled opšteg stanja transformatora
Kontrola celokupne opreme transformatora
Provera ispravnosti i pritezanje svih spojeva
Kontrola alata i zaštitnih sredstava
Kontrola opreme za protivpožarnu zaštitu

Ispitivanja standardno obuhvataju:

Merenje otpornosti uzemljivača
Ispitivanje gromobranske instalacije
Provera galvanske povezanosti metalnih masa međusobno i sa uzemljivačem
Ispitivanje dielektrične čvrstoće transformatorskog ulja
Merenje otpornosti izolacije namotaja transformatora
Merenje faktora dielektričnih gubitaka
Merenje dielektrične apsorpcije
Merenje merenje prenosnog odnosa
Merenje otpornosti izolacije visokonaponskih kablova
Provera funkcionalnosti instalacije na koju deluje Buholcova zaštita
Provera funkcionalnosti instalacije na koju deluje kontaktni termometar
Provera uključenja i isključenja rastavljača snage
Provera delovanja mehanizma sa udarnom iglom na rastavljačima snage
Merenje prelaznog otpora kontakata rastavljača i rastavljača snage
Merenje jednovremenosti uključenja i isključenja polova prekidača
Merenje otpora petlje zaštitnih strujnih krugova
Termovizijska kontrola spojeva
Ispitivanje i podešavanje primarne i sekundarne relejne zaštite
Ispitivanje zaštitne elektroizolacione opreme

Osim pregleda samog transformatora vrši se i pregled kompletne opreme u tafo stanici: dovodno polje, kompenzacija reaktivne energije, automatika, relejna zaštita, prekidači snage, rastavljači, sabirnice, izolatori, odvodnici prenapona...

Ispitivanje parametara bezbednosti električnih i elektronskih uređaja

Ispitivanja parametara bezbednosti električnih proizvoda i sastavnih delova vrši se na osnovu Pravilnika o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona („Službeni glasnik RS“, broj 13/10) i pripadajućih standarda za proizvode a namenjena su u procesu razvoja proizvoda, pri ocenjivanju usaglašenostii istih, a i kao finalna ispitivanja i kontrola prilikom isporuke gotovih proizvoda.