Metrologija

Od samog osnivanja kompanije posebna pažnja je bila usmerena na kvalitet izvršenih merenja kako u samom procesu proizvodnje tako i pri finalnoj proveri proizvoda. Stalnom nabavkom najsavremenije merne opreme stekli su se i uslovi da se Laboratorija za metrologiju razvija sa razvojem kompanije.

Laboratorija u svom radu teži praćenju svetskih trendova a kroz primenu standarda ISO 17025 što zahteva od svih zaposlenih u laboratoriji da budu potpuno upoznati sa sistemom kvaliteta i u stalnom procesu usavršavanja, a od rukovodstva da vrši stalne provere osposobljenosti, planira uvođenje novih metoda u radu i nabavku savremene opreme.

Sve ovo predstavlja uslov za očuvanje visokog kvaliteta postojećih usluga ali i mogućnost povećanja konkurentnosti širenjem delokruga rada a sve u vezi sa zahtevima tržišta. Posebna pažnja se poklanja sistemu kvaliteta zaokružujući sve aktivnosti koje se sprovode u laboratoriji. Usluge se obavljaju se kako u laboratoriji, tako i na terenu, zavisno od specifičnosti i zahteva klijenata.

Sa ovakvom organizacijom, tehničkim mogućnostima i kadrovima, laboratorija je spremna da u veoma kratkom roku kvalitetno odgovori na sve zahteve klijenata, a kajnji cilj jeste pouzdan rezultat merenja, i naravno zadovoljstvo klijenata.

Tehničke mogućnosti laboratorije:

Veličina Generisanje Merenje
Jednosmerni električni napon 20 µV ÷ 1000 V, 1 kV ÷ 30 kV 20 µV ÷ 1000 V, 1 kV ÷ 100 kV
Naizmenični električni napon 20µV ÷ 1000V (10Hz-100kHz)
1 kV ÷ 120 kV (50Hz)
2 µV ÷ 1000 V (10 Hz-100 kHz)
1 kV ÷ 120 kV (50Hz)
Jednosmerna električna struja 1 µA ÷ 100 A 1 µA ÷ 1000 A
Naizmenična električna struja 20 µA ÷ 20A (10Hz-100kHz)
20 A ÷ 4000A (50Hz)
20 µA ÷ 20A (10Hz-100kHz)
20 A ÷ 4000A (50Hz)
Električna snaga 10 mVA ÷ 8 kVA (DC, 50 Hz) 10 mVA ÷ 8 kVA (DC-1 kHz)
Električna otpornost 1 mOhm ÷ 1 TOhm 1 mOhm ÷ 1 TOhm
Električna kapacitivnost 10 pF ÷ 10 µF 10pF ÷ 100mF
Frekvencija 1 µHz ÷ 25 HMz 0,1 Hz÷ 500 MHz
Vremenski interval 0,1 ms ÷ 10ˆ6s 0,1 ms ÷ 10ˆ8s
Laboratorija je u mogućnosti izvršiti proveru i umeravanje sledećih uređaja:
 • analogni i digitalni mutimetri, voltmetri, ampermetri, osciloskopi, delitelji, sonde, izvori napajanja...
 • Strujna klešta, otpornici (šantovi, dekadne kutije, potenciometri)...
 • Višenamenski uređaji za ispitivanje električkih instalacija
 • Višenamenski uređaji za ispitivanje električkih aparata
 • Uređaji za merenje otpora uzemljenja
 • Uređaji za merenje otpora izolacije
 • Vatmetri, analizatori snage...
 • Uređaji za merenje otpornosti (ommetri, miliommetri, mikroommetri)
 • Uređaji za ispitivanje relejne zaštite
 • analogni i digitalni sekundomeri
 • Uređaji za ispitivanje visokim naponom AC/DC