Visokonaponska ispitna oprema

Program visokonaponske ispitne opreme obuhvata grupu uređaja koji su osmišljeni i izrađeni da zadovolje postupak ispitivanja prema propisanim standardima (kako domaćim tako i stranim) a prema tipu ispitivanja za koja su namenjeni. Svi uređaji su izrađeni da zadovolje stroge zahteve po pitanju bezbednosti i kvaliteta izrade kao i uslova eksploatacije.

Svi uređaji standardno se isporučuju sa: napojnim kablom, fabričkim sertifikatom o etaloniranju i tehničkom dokumentacijom

U mogućnosti smo izraditi i uređaje van standardnih modela po naponu i struji (snazi).

Uređaj za ispitivanje dielektrične čvrstoće DST 30M, DST 30A

 • ručna regulacija napona 0-5kV AC, 500VA
 • dodatni režim progorevanja oštećene izolacije
 • elektronska prekostrujna zaštita 5mA/30mA (model DST 5M)
 • elektronska prekostrujna zaštita 5mA/30mA/60mA (model DST 5MB)
 • elektronska prenaponska zaštita
 • režim rada 2-60s / neograničeno (model DST 5M)
 • režim rada 2-60s / neograničeno / progorevanje (model DST 5MB)
Uređaj za ispitivanje dielektrične čvrstoće DST 30M, DST 30A

Uređaj za dielektrično ispitivanje zaštitne elektroizolacione opreme i ostalih dielektričnih materijala
 • ručna (DST 30M) i automatska (DST 30A) regulacija ispitnog napona
 • opseg regulacije napona 0-30kV, 50Hz
 • ispitna struja od 20mA do 300mA zavisno od modela
 • merenje napona ispitivanja i struje odvoda
 • elektronska prekostrujna i prenaponska zaštita
 • režim rada vremenski podesiv ili do proboja
 • u kombinaciji sa dodatnom aparaturom omogućava ispitivanje zaštitne elektroizolacione opreme
Uređaj za ispitivanje dielektrične čvrstoće DST 50M, DST 50A

Uređaj za dielektrično ispitivanje uređaja, VN opreme, zaštitne elektro izolacione opreme i ostalih dielektričnih materijala
 • ručna (DST 50M) i automatska (DST 50A) regulacija ispitnog napona
 • opseg regulacije napona 0-50kV, 50Hz
 • ispitna struja od 10mA do 200mA zavisno od modela
 • merenje napona ispitivanja i struje odvoda
 • elektronska prekostrujna, kratkospojna i prenaponska zaštita
 • režim rada vremenski podesiv ili do proboja
 • u kombinaciji sa dodatnom aparaturom omogućava ispitivanje celokupne zaštitne elektro izolacione opreme
Uređaj za ispitivanje dielektrične čvrstoće DST 70M, DST 70A

Uređaj za dielektrično ispitivanje zaštitne elektro izolacione opreme i ostalih dielektričnih materijala
 • upravljačka i visokonaponska jedinica
 • ručna (DST 70M) i automatska (DST 70A) regulacija ispitnog napona
 • opseg regulacije napona 0-70kV, 50Hz
 • ispitna struja od 10mA do 200mA zavisno od modela
 • merenje napona ispitivanja i struje odvoda
 • elektronska prekostrujna i prenaponska zaštita
 • režim rada vremenski podesiv ili do proboja
 • u kombinaciji sa dodatnom aparaturom omogućava ispitivanje celokupne zaštitne elektroizolacione opreme
Uređaj za ispitivanje dielektrične čvrstoće DST 100M, DST 100A

Uređaj za dielektrično ispitivanje zaštitne elektro izolacione opreme i ostalih dielektričnih materijala
 • upravljačka i visokonaponska jedinica
 • suvi ili uljni transformator
 • ručna (DST 100M) i automatska (DST 100A) regulacija ispitnog napona
 • opseg regulacije napona 0-100kV, 50Hz
 • ispitna struja od 10mA do 150mA zavisno od modela
 • merenje napona ispitivanja i struje odvoda
 • elektronska prekostrujna i prenaponska zaštita
 • režim rada vremenski podesiv
 • u kombinaciji sa dodatnom aparaturom omogućava ispitivanje celokupne zaštitne elektro izolacione oprem
Dodatna aparatura za ispitivanje zaštitne elektro izolacione opreme

Uređaji DST serije u kombinaciji sa dodatnom aparaturom omogućavaju ispitivanje celokupne zaštitne elektro izolacione opreme
 • kolica za ispitivanje elektroizolacionih prostirki KIEP
 • kada za ispitivanje zaštitne obuće, rukavica, šlemova i sl. KOR
 • set za ispitivanje motki i indikatora (detektora) napona SET 100
Uređaj za ispitivanje transformatorskog ulja OTS 80M

 • ispitivanje dielektrične čvrstoće transformatorskog ulja
 • ručna regulacija ispitnog napona i mešanje ulja
 • ispitni napon 0-80kV (40-0-40kV), 320kV/cm max
 • kontinualno merenje napona ispitivanja
 • elektronska prekostrujna i prenaponska zaštita
 • nulta blokada, blokada poklopca uređaja
 • rezim rada do proboja i vremenski ograničen
 • IEC 60156 EN 60156 (SRPS N.A5.014, SRPS EN 60156)
Uređaj za ispitivanje transformatorskog ulja OTS 80SA

 • ispitivanje dielektrične čvrstoće transformatorskog ulja
 • automatska regulacija ispitnog napona i magnetni mešač ulja u posudi
 • poluautomatski rad
 • ispitni napon 0-80kV (40-0-40kV), 320kV/cm max
 • kontinualno merenje napona ispitivanja
 • elektronska prekostrujna i prenaponska zaštita
 • nulta blokada, blokada poklopca uređaja
 • rezim rada do proboja i vremenski ograničen
 • IEC 60156 EN 60156 (SRPS N.A5.014, SRPS EN 60156)
Uređaj za ispitivanje transformatorskog ulja OTS 80FA

 • ispitivanje dielektrične čvrstoće transformatorskog ulja
 • automatska regulacija ispitnog napona i magnetni mešač ulja u posudi
 • potpuno automatski rad
 • LCD displej i štampa rezultata merenja
 • ispitni napon 0-80kV (40-0-40kV), 320kV/cm max
 • kontinualno merenje napona ispitivanja
 • elektronska prekostrujna i prenaponska zaštita
 • nulta blokada, blokada poklopca uređaja
 • rezim rada do proboja i vremenski ograničen
 • IEC 60156 EN 60156 (SRPS N.A5.014, SRPS EN 60156)
Posude za ispitivanje transformatorskog ulja
 • posuda za ispitivanje transformatorskog ulja sa ispitnim pečurkastim elektrodama prema IEC 60156 i etalon razmakom 2,5mm
 • zapremina 0,4-0,6l
 • naročito pogodne za uređaje tipa OST, OTS, OEST, IU 240, IU300
 • mogućnost izrade posuda za uređaje drugih proizvođača
 • mogućnost izrade svih varijanti kalota (elektroda) po standardu
Uređaj za ispitivanje poroznosti izolacije HD 101 30
 • napon ispitivanja: 0,5-30kV DC pulse
 • sa svetlosnom i zvučnom signalizacijom proboja
 • sa opcionim ispitnim sondama različitog oblika prema nameni
 • sa ugrađenim akumulatorom
 • DIN 30670, 28055-2, 4753-3